Labs

Reflexió estratègica i vivencial

Sortir del dia a dia per tornar-hi amb més claredat i energia


Una jornada intensa en un context de natura que integra treball individual i dinàmiques grupals, reflexió i acció, cos i ment, raó i emocions. Un procés fluid entre indagació individual I intel·Iigència col·lectiva per tal d’identificar palanques i accions.

Un context inspirador i activador del pensament lateral que té com a beneficis:

  •   Visió global i estratègica
  •   Decisions efectives
  •   Enertia
  •   Networking

Format

Jornada monogràfica de 7.00 a 20.00 h.
Trobada a Barcelona
Transport col·lectiu amb dinàmica
Dinàmica individual i grupal a la natura
Tornada a Barcelona

Equip

1 facilitador i xofer per cada 5 participants

Grup

Entre 5 i 15 persones

Proces

Treball previ + Lab + Pla d’acció + Acompanyament (opcional)

Tallers

El procés es el contingut

Intel·ligència emocional: competències que es medeixen, s'aprenen, es practiquen i s'incorporen


La intel·ligència emocional és un factor predictiu sobre el nivell d’assoliment de les persones. Augmentar-la és accessible a tothom a través d’un procés estructurat i predictible.

Per aquest motiu, les píndoles, tallers i programes s’estructuren a partir del model d’intel·ligència emocional de Six Seconds i les seves vuit competències, que es treballen de manera vivencial i pràctica.

Estructura

Estructures modulars. Píndoles de 2 hores, programes de 8 hores i tallers a mida de 4, 8 o 20 hores. En sessions virtuals i/o presencials.

Equip

1 facilitador fins a 15 persones. 2 facilitadors fins a 25

Procés

En Píndoles: Treball Previ + Sessió + Proposta Treball posterior.

En Programes i Tallers: Informe previ + Sessions + Pla d’acció + Acompanyament (opcional)

Equips

De l’estat actual al desitjat

Incorporar canvi és un procés i una pràctica. La intel·ligència emocional, una palanca per moure’l de manera àgil i efectiva.


Nosaltres acompanyem aquest procés i, en funció de les necessitats, despleguem eines com informes psicomètrics, labs, tallers, coaching individual, d’equips o altres.

Acord:

Definir objectiu, alinear expectatives, acordar rols, acordar indicadors

Diagnòstic

Entrevistes, tests, anàlisi de documentació

Preparació

Explorar escenaris, formular repte, mesurar, dissenyar

Intervenció

Tallers, avaluació, seguiment, lab, coaching equips, coaching individual

Avaluació

Mesurar, avaluar

Tancament

Reconèixer, celebrar